Kişisel Verilerin Korunması | Bekir Cabalak Media
14. Yıl
İşleminizi Gerçekleştiriyoruz
Lütfen Bekleyiniz...

Kişisel Verilerin Korunması

BEKİR CABALAK MEDİA

BEKİR CABALAK MEDİA olarak; müşterilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna en hassas şekilde ihtimam göstererek yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile müşteri sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı olarak işlenebilecek, üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanıp, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz;

  • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi , şikayet ve taleplerinize yönelik sizlere bilgi vermek, firmamızın pazarlama faaliyetleri için istatistiki analizleri yürütmek ve değerlendirmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak,İsteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek , bu konuda raporlamaları yapıp saklamak , kısaca sizlere daha iyi hizmet verebilmek gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile BEKİR CABALAK MEDİA şirketleri içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuata göre;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, bu bilgileri talep etme, bu bilgilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz.

Ziyaretçilere ait kimlik bilgileri gerek CCTV kayıtları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi, KVKK kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu noter kanalıyla veya benzeri yollarla dilekçe yazarak Adalet mh. Manas bulvarı Folkar tovers A kule no 47/B Dno:2809 Bayraklı / İzmir adresine gönderebilir ya da kayıtlı elektronik posta adresimize talep gönderebilirsiniz. (info@bekircabalak.com)